Повернутися до звичайного режиму

Освітній процес

Діяльність педагогічного колективу дитячого будинку спрямована на покращення умов проживання, соціально-психологічну підтримку та реабілітацію дітей, виховання і оздоровлення дітей-сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у СЖО

В закладі функціонує одна група для дітей шкільного віку та 3 експерементальні групи дошкільного віку. Виховна робота з дітьми шкільного віку проводиться згідно з Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку здійснюється за програмою "Дитина".

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив дитячого будинку буде продовжувати роботу над методичною проблемою «Виховання активної самостійної особистості, свідомого патріота, громадянина України, соціально компетентного в нових умовах життя».
Для досягнення визначеної мети, педагогічний колектив дитячого будинку визначає наступні завдання:
1. Продовжити формувати у вихованців патріотичні почуття, загальнолюдські цінності, особистісні якості, що притаманні громадянину України.
2. Спрямувати освітню роботу з правового виховання дітей, як обов’язкову умову формування життєвої компетентності особистості.
3. Удосконалювати систему роботи по запровадженню напрямів SТRЕАМ - освіти дошкільників.
4. Розпочати роботу над формуванням комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників.
5. Впроваджувати нові сучасні форми і методи співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
Кiлькiсть переглядiв: 283