Освітній процес

Діяльність педагогічного колективу дитячого будинку спрямована на покращення умов проживання, соціально-психологічну підтримку та реабілітацію , виховання і оздоровлення дітей з особливими освітніми потребами та дітей, які опинилися у СЖО.

В закладі функціонує 4 спеціальні групи для дітей дошкільного віку:

2 логопедичні групи, група для дітей із затримкою психічного розвитку, інклюзивна група. Освітня робота з дітьми дошкільного віку здійснюється за програмою "Дитина".

У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив дитячого будинку буде продовжувати роботу над методичною проблемою «Виховання активної самостійної особистості, свідомого патріота, громадянина України, соціально компетентного в нових умовах життя».
Для досягнення визначеної мети, педагогічний колектив дитячого будинку визначає наступні завдання:
1. Продовжити формувати у вихованців патріотичні почуття, загальнолюдські цінності, особистісні якості, що притаманні громадянину України.
2. Спрямувати освітню роботу з правового виховання дітей, як обов’язкову умову формування життєвої компетентності особистості.
3. Удосконалювати систему роботи по запровадженню напрямів SТRЕАМ - освіти дошкільників.
4. Розпочати роботу над формуванням комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників.
5. Впроваджувати нові сучасні форми і методи співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
Кiлькiсть переглядiв: 423